E-MAİL BÜLTENİMİZE ÜYE OL

ÜYE OL

                                                                                                                               GENEL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

     İş bu genel satış sözleşme şartlarımız, şirketimizin gerçek ve tüzel kişilikler ile yaptığı tüm ticari faaliyetlerinde geçerlidir. Aksi yönde bir anlaşma olmadıkça, aşağıda belirtilen şartlar, güncel ve gelecekteki olası tüm mal/hizmet satışlarımız için geçerlidir.

     1.Bu sözleşme ile, müşterimiz, satışa konu EDS GLOBAL mal/hizmetlerinin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

.    2.İş bu sözleşme ile belirtilen satış şartlarımız tümü ile kabul edilmelidir. Şirketimiz tarafından verilen yazılı bir onay olmadıkça, müşterinin sözleşme sonrasındaki talep ve koşulları geçerlik arz etmez. Bu onaylanmış anlaşma faks ya da e-posta ile müşteriye ulaştırılır ve böylece geçerlilik kazanmış olur. Ayrıca iş bu sözleşmemiz www.eds-global.com web sitesinde ayrıca kamuya açık hale getirilmiştir.

Müşteri, tarafımızca teyit edilmiş olan siparişleri  ancak mücbir sebeplerle iptal edilebilir. Bu durumda yasal olarak sözleşmeyi fesih etme hakkımız saklıdır. Bu durum özellikle, yeni sipariş edilen veya sevk edilmek için müşteri’ nin talebini bekleyen siparişler için de geçerlidir.

Şirketimiz tarafından hazırlanan proforma fatura da belirtilen mal/hizmetin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, tüm vergiler dâhil satış bedeli ve diğer bu proforma faturada yer alan tüm bilgiler iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

3) EDS GLOBAL tekliflerinde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  Müşteri’nin siparişi ise bağlayıcıdır. Müşterinin proforma faturaya yazılı olarak teyit etmesi ve/veya EDS GLOBAL’ in ürünleri müşteriye sevk etmesi ile sözleşme devreye girmiş olur.

4) Bu sözleşmeden kaynaklanan haklar müşteri tarafından 3. tarafa devredilemez.

5) Bu sözleşmenin bazı maddelerinin kısmen veya tamamen uygulanamaması halinde, sözleşmenin geri kalanı maddeleri geçerliliği devam eder.

6) Yasal tüm konularda, ilgili Türkiye kanunları ve Türkiye Mahkemeleri geçerlidir.

 

I.        Fiyatlandırma ve Ödeme Koşulları

1) Ürün fiyatlandırmamız ve ürün teslimlerimiz proforma faturasında/fiyat teklifinde aksi belirtilmedikçe, “EDS GLOBAL SAKARYA Fabrika teslimdir. Fiyatlarımıza nakliye dahil değildir; bu maliyetler ayrıca fatura edilir.

2) Fiyatlara, fatura tarihindeki resmi Katma Değer Vergisi (KDV) ayrıca ilave edilecektir.

3) Şirketimiz her an fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şirketimiz bu hakkını, müşterileri ile devam eden sözleşmelerde de kullanabilir.

4) Aksi yönde yazılı bir anlaşma olmadıkça, ödemeler tarafımıza elden nakden peşin veya şirket hesabına banka havale yolu ile herhangi bir kesinti yapılmadan yapılmalıdır. Uzun vadeli ya da çek vb. farklı ödeme koşulları için EDS GLOBAL’in yazılı onayı olmalıdır.

5) Müşterilerimize uygulanacak nakit fiyat indirimleri ancak yazılı onayımız ile geçerlidir. Bu tür iskontolar, ilave masraflar hariç, sadece fatura edilen malların bedelleri üzerinden uygulanabilir.

6) Ödeme vadesi geçen fatura(lar) olması durumunda, EDS GLOBAL sevkiyatları durdurma ve yeni ödeme planı belirleme hakkına sahiptir.

7) Proforma faturada farklı bir durum belirtilmedikçe, ödeme vadesi resmi fatura tarihimizden itibaren başlar. Vadesi 10 gün aşılan ödemeler için müşteri yazılı olarak bilgilendirilir. Yazıyı takiben yapılmayan ödemeler için EDS GLOBAL yasal işlemleri başlatma hakkını saklı tutar.

8) Ödeme vadesi geçen faturalar için, faturada belirtilen oranda aylık gecikme faizi uygulama hakkımız bulunmaktadır. Oluşacak ilave kayıpları talep hakkımız saklıdır.

 

 II.      Teslimat Koşulları

     1) Tarafımızca belirlenen teslimat süreci, müşteri ile tüm teknik konularda mutabık kalınması ve proforma faturada belirtilmiş ise peşinat bedelinin alınması ile başlar.

     2) Tarafımızca belirtilen teslim süreleri ancak öncesinde yazılı olarak teyit etmemiz halinde bağlayıcıdır. Tedarikçilerden kaynaklanabilecek teslim sürelerindeki gecikmeler bir an önce müşteriye bildirilecektir. Eğer üretimimiz için gerekli olan hammadde ve yarı mamuller hatamız olmaksızın temin edilemez ise ya da yetersiz ise, proforma faturayı ve iş bu sözleşmeyi iptal hakkımız saklıdır. Bu durumda müşterimiz derhal bilgilendirilir ve varsa daha önce yapılan ön ödeme müşteriye iade edilir.

     3)Müşterinin teslimatın kabulünü yapmaması yada diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda oluşabilecek zararlar ve ilave masraflar ile ilgili tazminat talep hakkımız mevcuttur. Böyle bir durumda, sevk edilen malların kaybı ya da zarar görmesi riski de, teslimatın kabulünü yapmadığı anda müşteriye aktarılmış sayılır.

     4) Müşterinin siparişinin fabrikamızdan teslim alınmasını üstlenmesi durumunda, siparişin hazır olduğunu bildirmemizi takiben bir hafta içinde teslim alınmaması halinde, oluşacak masrafları da müşteriye rücu ettirmek suretiyle malları müşterinin adresine sevk etme hakkımız doğar. Müşterinin sevkiyatı kabul etmemesi halinde 3. Madde şartları uygulanır.

     5) Mücbir sebepler nedeniyle sözleşme şartlarını yerine getirilememesi; bu sürecin altı aydan fazla sürmesi durumunda sözleşme her iki tarafça iptal edilebilir. Mücbir sebeplere üretimin durmasını ya da ötelenmesini gerektiren kazalar ya da hammadde, alet ve malzeme temin sıkıntısı, nakliyat güçlükleri, enerji temininde yaşanan sorunlar, firma içi veya tedarikçilerde yaşanabilecek grev gibi çalışmayı kısmen ya da tamamen sekteye uğratma riski olan durumlar da dahildir.

 

III.      Sevkiyat Koşulları

     Sipariş teyidinde aksi belirtilmedikçe, malların teslim yeri “EDS GLOBAL Sakarya Fabrika” sıdır.

1) Ambalajlama ve nakliye, kendi kurallarımıza göre en iyi şekilde gerçekleştirilir. Nakliye sırasında oluşabilecek kusurlardan direk şirketimiz sorumlu tutulamaz.

2) Malların ve sevkiyatın sigortası müşteri talebi ile, masraflar müşteriye ait olmak üzere yapılır. Nakliyeden kaynaklı hasar ve kayıpların takibi müşteri sorumluluğundadır.

3) Proforma faturada aksi belirtilmedikçe kısmi sevkiyat mümkündür.

 

     Garanti Geçerlilik Koşulları 

Firmamız olarak şunu belirtmek isteriz ki;

Üretmiş olduğumuz sabit diyaframlı hidrofor ve genleşme tanklarımız fabrika üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır.

Bu garantinin geçerli olabilmesi için, ürünümüzü satın almış olduğunuz bayimize veya direkt ana fabrikamıza hasarlı ürün ile birlikte bu garanti belgesini eksiksiz doldurulmuş olarak ve satış faturası ile birlikte sunmanız gerekmektedir. Garanti kapsamında iade talep edilmesi durumunda her türlü kargo ve ulaşım masrafları müşteriye veya satıcıya aittir. Hasarlı ürün fabrikamıza ulaştıktan sonra teknik ekibimizin değerlendirmesi sonucu yazılacak teknik rapora göre, üretim kaynaklı bir kusur var ise ürün ya tamir edilecek ya da yenisi ile değiştirilecek veya ürün bedeli iade edilecektir. Garanti kapsamında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Bunlara ilave olarak,  ürün kaynaklı müşteride veya 3. taraflarda oluşabilecek zarar-ziyan, tamirat giderleri veya sigorta masrafları firmamıza yüklenemez. Garanti kapsamımız sadece kendi ürettiğimiz ürün ile ilişkilidir.

Aşağıda belirtilen durumlarda firmamız garanti konusunda kesinlikle bir sorumluluk taşımamaktadır;

·  Üçüncü taraflar veya direkt müşteri tarafından firmamızdan teslim alınıp taşınan ürünlerde, nakliyeden doğabilecek ürün hasar durumlarında,

·  Müşterinin ürünü kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara uymaması durumlarında,

·  Tanklar fabrikamızdan sabit bir ön gaz basıncı yüklenmiş olarak çıkmaktadır. Müşterinin tank ön gaz basıncı ayarını pompa başlangıç basıncına göre uygun değerde ayarlamaması durumunda ( genel geçer kural olarak tank ön gaz basıncı pompa başlangıç basıncından  %10 altında ayarlanmalıdır )

·  Tanklarımızda mutlaka emniyet ventili kullanılması tavsiye edilmektedir. Tanklarımızın kullanıldığı uygulamalarda, tankın maksimum çalışma basıncının en az %10 altında ayarlanmış emniyet ventili takılmamış ise,

·  Tankın kullanım hataları, yanlış montajı ya da amacı dışında kullanılması durumlarında,

·  Sistem üzerindeki diğer ekipmanların (basınç şalteri gibi )  arızası nedeni ile oluşmuş tank arızalarında,

.  Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar,

·  Ürünün montajının yetkili servis tarafından yapılmaması veya montajın kullanma kılavuzunda belirtilen koşullarda olmaması durumunda

. Ürünün uygun olmayan depolama ve çalışma ortam koşullarında (nemli, rutubetli, tozlu ortamda tutulması veya aşırı kireçli, çamurlu, pis sularda kullanılması durumlarında),

.  Ürünler ile ilgili sarf malzemeler ve yedek parçalar yetkili servislerden, yetkili satıcılardan veya üreticiden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden, yetkili satıcılardan veya üretici firmadan satın alınmayan ve orijinal olmayan parçalar nedeni ile üründe oluşan arızalarda,

·  Kontrol ve tahmin edilemeyen dış etkenler-afetler olması durumunda (deprem, sel, yangın, yıldırım, fırtına vb. afet durumlarında)

·  Düşük sıcaklık ortamlarında, suyun boru, pompa veya tank içerisinde donması kaynaklı hasarlarda,

·  Sistem suyunun sıcaklığının ürünün maksimum çalışma sıcaklığını geçmesi durumunda,

·  Sistem basıncının ürünün maksimum çalışma basıncını geçmesi durumunda,

·  Ürünlerimiz ile mutlaka ön filtre kullanılması zorunludur. Ürün içine girecek suda yabancı maddeler (taş, kum, çakıl vb..) olması durumlarında,

.  Ürün üzerinde ve aksamlarında müşteri tarafında her türlü değişikliğin yapılması durumunda,

.  Değiştirilebilir membranlı tankların en az 3 ayda bir , Sabit diyaframlı tankların en az yılda bir yetkili servisler veya başka diğer pompa servisleri tarafından periyodik bakımlarının ve tank ön gaz  basınç kontrollerinin yaptırılmaması ve  bu kontrollere ait servis raporlarının üreticiye sunulamaması durumlarında,

.  Tanklarda ön gaz basıncı artırılmadan önce mutlaka tanklara ön su dolumu yapılmalıdır. Ön su dolumu yapılmadan tank ön gaz basıncı değiştirilmeye çalışıldığı takdirde,

 

Garanti Uygulaması 

 

- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar. Ürün, garanti süresi içinde tam olarak kullanılmamış veya kurulmamış olsa bile garanti süresi otomatik olarak sona erecektir.

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda  tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması  Kanunun 11. Maddesinde yer ala

a)Sözleşmeden dönme,

b)Satış bedelinden indirim isteme,

c)Ücretsiz onarılmasını isteme,

d)Satılanın ayıpsız bir mal ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak  veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üreticiye karşıda kullanabilir. Satıcı ve üretici tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın azami süresinin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı veya üretici tarafından bir rapor ile belirlenmesi durumunda tüketici malın bedelinin iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini ret edemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı ve üretici müteselsilen sorumludur.

- Malın tamir süresi azami süresini geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde,  garanti süresi dışında ise  malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren  başlar. Malın arızasının azami tamir süresi içerisinde giderilememesi halinde üretici malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özeliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi’nin verilmemesi durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Ya da ürünle ilgili faturasını ibraz ettiği takdirde bu fatura garanti belgesi kapsamında olacaktır. Bu fatura üzerinde mutlaka o ürünün etiketi üzerinde yazan  Ürün Seri Numarası açıkça yazılmalıdır. Aksi takdirde bu fatura garanti belgesi kapsamında değerlendirilemez. 

 

İhtilafların Çözümü

 

1.)İhtilafların çözümü için Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bununla birlikte müşterinin kendi iş ya da ikamet adresindeki ilgili mahkemelere gitme hakkımız saklıdır.

 

 

Erdal DENİZ

  Genel Müdür

Whatsapp Destek