Bizden haber almak için e-mail bültenimize üye olun

ÜYE OL

                             İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

EDS GLOBAL, faaliyetlerimizden etkilenen tüm çalışanların, yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve toplumun güvenliğini ve sağlığını korumayı taahhüt eder ve tüm yaralanmaların, sektörle ilgili hastalıkların ve olayların önlenebilir olduğuna inanır. Sağlık ve güvenliğe olan bağlılığımız, diğer iş hedeflerine olan bağlılığımız kadar önemlidir.

 

İlk Önceliğimiz

 

Bu politikanın ve ilgili prosedürlerin ilk amacı, EDS GLOBAL çalışanları, yüklenicileri ve üçüncü taraflar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yardımcı olmaktır.

 

Stratejiler

 

Bu politikayı uygulamaya yönelik stratejilerimiz şunlardır:

 

  • Sürekli performans iyileştirmesi sağlamak için güvenlik ve sağlık yönetimine sistematik bir yaklaşım uygulamak ve göstermek.

 

  • Bu gereklilikleri işimizin tüm yönlerine entegre ederek yürürlükteki tüm güvenlik ve sağlık yasalarına ve/veya endüstri standartlarına uygunluğu göstermek.

 

  • Güvenli çalışma sistemleri kurmak ve sürdürmek için yeterli kaynakları sağlamak.

 

  • EDS GLOBAL operasyonlarının mevcut veya gelecekteki potansiyel tehlikelerini belirlemek, değerlendirmek ve güvenli bir şekilde yönetmek için tehlike ve risk değerlendirmeleri geliştirmek ve uygulamak.

 

  • Oluşturduğumuz riskleri kontrol etmek için personelimizin yetkinliğini geliştirmek ve sürdürmek.

 

  • Yenilikçi teknoloji, eğitim, öğretim ve iyi yönetim uygulamaları aracılığıyla güvenlik ve sağlık performansını sürekli olarak iyileştirmek.

 

  • İşlerini EDS GLOBAL ile aynı güvenlik ve sağlık standartlarına göre gerçekleştirecek kalifiye yüklenicilerle çalışmak.

 

  • Çalışanlara ve yüklenicilere, güvenlik ve sağlık yönetimine aktif olarak katılmaya teşvik edildiği olumlu kültürü teşvik etmek.

 

  • Güvenlik ve sağlığın tüm alanlarında iyileştirme için ölçülebilir hedefler belirlemek.

 

  • Güvenlik ve sağlık performansını, personelin değerlendirilmesine ve ödüllendirilmesine bir faktör olarak dahil etmek.

 

Tüm yöneticiler, denetçiler ve yükleniciler kendi alanlarındaki sağlık ve güvenlik performansından sorumludur. Bu politikanın hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış etkili Güvenlik ve Sağlık Yönetim Planları geliştirecek ve uygulayacaklar ve yükleniciler, tedarikçiler, müşteriler ve bağımsız uzmanlar dahil olmak üzere tüm personel, uygun olduğunda bu sürece katılacaktır.

 

Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı operasyonlar için talimat ve kurallara uyması, tehlikeleri amirlerine bildirmesi ve gerektiğinde Kişisel Koruyucu Donanımları giymesi zorunludur.

 

EDS GLOBAL yöneticileri, bu politikanın uygulanmasından ve etkinliğinin yıllık olarak gözden geçirilmesinden sorumludur.

 

Şirket faaliyetlerinin tüm alanlarındaki tüm EDS GLOBAL personelleri ve yüklenicileri, Güvenlik ve Sağlığın uygulanmasından sorumludur.

 

 

Erdal DENİZ

Genel Müdür

Whatsapp Destek