Bizden haber almak için e-mail bültenimize üye olun

ÜYE OL

GENEL SATIŞ POLİTİKAMIZ

İş bu genel satış sözleşme şartlarımız, şirketimizin gerçek ve tüzel kişilikler ile yaptığı tüm ticari faaliyetlerinde geçerlidir. Aksi yönde bir anlaşma olmadıkça, aşağıda belirtilen şartlar, güncel ve gelecekteki olası tüm hizmet ve ürün satışlarımız için geçerlidir.

1.)Bu sözleşme ile, müşterimiz, satışa konu EDS GLOBAL mal/hizmetlerinin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.)İşbu sözleşme ile belirtilen satış şartlarımız tümü ile kabul edilmelidir. Şirketimiz tarafımızdan verilen yazılı bir onay olmadıkça, müşterinin sözleşme sonrasındaki talep ve koşulları geçerlik arz etmez. Bu onaylanmış anlaşma faks ya da e-posta ile müşteriye ulaştırılır ve böylece geçerlilik kazanmış olur.

Tarafımızca teyit edilmiş olan siparişler müşteri tarafından ancak mücbir sebeplerle iptal edilebilir. Bu durumda yasal olarak sözleşmeyi komple iptal haklarımız saklıdır. Bu durum özellikle, yeni sipariş edilen veya sevk edilmek için müşteri ’nin talebini bekleyen siparişler için de geçerlidir.

Şirketimiz tarafından hazırlanan proforma fatura da belirtilen mal/hizmetin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, tüm vergiler dâhil satış bedeli ve diğer bu proforma faturada yer alan tüm bilgiler iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

3.)EDS GLOBAL tekliflerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri’nin siparişi ise bağlayıcıdır. Müşterinin yazılı sipariş teyidi göndermesi ya da EDS GLOBAL’ in ürünleri müşteriye sevk etmesi ile sözleşme devreye girmiş olur.

4.)Müşteri’nin bu sözleşmeden kaynaklanan hakları devredilemez.

5.)Bu sözleşmenin bazı maddelerinin kısmen ya da tamamen uygulanamaması halinde, sözleşmenin geri kalanı bu durumdan etkilenmez.

6.)Yasal tüm konularda, ilgili Türkiye kanunları ve Türkiye Mahkemeleri geçerlidir.

 

Fiyatlandırma ve Ödeme Koşulları

1.)Ürün fiyatlandırmamız ve ürün teslimlerimiz sipariş teyidinde aksi belirtilmedikçe, “EDS GLOBAL SAKARYA Fabrika teslimdir. Fiyatlarımıza nakliye dahil değildir; bu maliyetler ayrıca fatura edilir.

2.)Fiyatlara, fatura tarihindeki resmi Katma Değer Vergisi (KDV) ayrıca ilave edilecektir.

3.)Şirketimiz her an fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şirketimiz bu hakkını, müşterileri ile devam eden sözleşmelerde de kullanabilir.

4.)Aksi yönde bir anlaşma olmadıkça, ödemeler tarafımıza elden nakden peşin ve ya şirket hesabına banka havale yolu ile herhangi bir kesinti yapılmadan yapılmalıdır. Özellikle uzun vadeli ya da çek ile ödeme gibi farklı ödeme koşulları için yazılı anlaşma olmalıdır.

5.)Müşterilerimize uygulanacak nakit iskontolar ancak yazılı onayımız ile geçerlidir. Bu tür iskontolar, ilave masraflar hariç, sadece fatura edilen malların bedelleri üzerinden uygulanabilir.

6.)Vadesi geçen fatura (lar) olması durumunda, sevkiyatları durdurma ve ödeme planı belirleme hakkımız saklıdır.

7.)Siparişte farklı bir durum belirtilmedikçe, ödeme vadesi fatura tarihimizden itibaren başlar. Vadesi 10 gün aşılan ödemeler için hatırlatma yazısı gönderilir, hatırlatmayı takiben yapılmayan ödemeler için yasal işlemleri başlatma hakkımız saklıdır.

8.)Vadesi geçen faturalar için, faturada belirtilen oranda aylık gecikme faizi uygulama hakkımız bulunmaktadır. Oluşacak ilave kayıpları talep hakkımız saklıdır.

 

  Teslimat Koşulları

1.)Tarafımızca belirlenen teslimat süreci ancak tüm teknik konularda mutabık kalınması ve eğer sözleşmede belirtilmiş ise peşinat bedelinin alınmasını takiben başlar.

2.)Tarafımızca belirtilen teslim süreleri ancak öncesinde yazılı olarak teyit etmemiz halinde bağlayıcıdır. Tedarikçilerden kaynaklanabilecek gecikmeler bir an önce müşteriye bildirilecektir. Eğer üretimimiz için gerekli olan hammadde ve yarı mamuller hatamız olmaksızın temin edilemez ise ya da yetersiz ise, sözleşmeyi iptal hakkımız saklıdır. Bu durumda müşterimiz derhal bilgilendirilir ve varsa ön ödeme iade edilir.

3.)Müşterinin teslimatın kabulünü yapmaması ya da diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda oluşabilecek zararlar ve ilave masraflar ile ilgili tazminat talep hakkımız mevcuttur. Böyle bir durumda, sevk edilen malların kaybı ya da zarar görmesi riski de, teslimatın kabulünü yapmadığı anda müşteriye aktarılmış sayılır.

4.)Müşterinin siparişinin fabrikamızdan teslim alınmasını üstlenmesi durumunda, siparişin hazır olduğunu bildirmemizi takiben bir hafta içinde teslim alınmaması halinde, oluşacak masrafları da müşteriye rücu ettirmek suretiyle malları müşterinin adresine sevk etme hakkımız doğar. Müşterinin sevkiyatı kabul etmemesi halinde 3. Madde şartları oluşmuş olur.

5.)Mücbir Sebepler sözleşme şartlarını yerine getirmemizi engelleyebilir; bu sürecin altı aydan fazla sürmesi durumunda sözleşme her iki tarafça iptal edilebilir. Mücbir sebeplere üretimin durmasını ya da ötelenmesini gerektiren kazalar ya da hammadde, alet ve malzeme temin sıkıntısı, nakliyat güçlükleri, enerji temininde yaşanan sorunlar, firma içi veya tedarikçilerde yaşanabilecek grev gibi çalışmayı kısmen ya da tamamen sekteye uğratma riski olan durumlar da dahildir.

 

Sevkiyat Koşulları

Sipariş teyidinde aksi belirtilmedikçe, teslim yeri “Sakarya Fabrika” mızdır.

1.)Ambalajlama ve nakliye, kendi kurallarımıza göre en iyi şekilde gerçekleştirilir. Nakliye sırasında oluşabilecek kusurlardan direk şirketimiz sorumlu tutulamaz.

2.)Malların ve sevkiyatın sigortası müşteri talebi ile, masraflar müşteriye ait olmak üzere yapılır. Nakliyeden kaynaklı hasar ve kayıpların takibi müşteri sorumluluğundadır.

3.)Sipariş teyidinde aksi belirtilmedikçe kısmi sevkiyat mümkündür.

 

 

  Garanti Şartları

1.)Garanti, sorumluluğumuz kapsamındaki işlerde oluşan hatalar için geçerlidir. Ürünlerimiz için fonksiyon garantisi ürünle birlikte verdiğimiz kullanma kılavuzuna ve doğru montaj koşullarına uyulması halinde geçerlidir. Ürünle birlikte kullanma kılavuzu gelmemesi halinde müşterinin yazılı talebi üzerine hemen tarafımızdan temin edilir.

2.)Müşterinin garanti ile ilgili talepleri, ürünleri kontrollü bir şekilde teslim alıp hataları zamanında bildirmesine bağlıdır. Giriş kalite kontrol ile ilgili oluşabilecek tüm masraflar müşteriye aittir. Görünür hatalarda risk müşteriye geçtikten en geç yedi gün içinde, hatalar detaylı biçimde yazılı olarak bildirilmek kaydıyla itiraz edilebilir. Diğer hatalara risk müşteriye geçtikten sonra en fazla 12 ay içinde itiraz edilebilir. Hataları kontrol ile görevli kişinin tespitleri onayımız olmadan bağlayıcı değildir.

3.)Hata bildirimini geçerli kabul etmemiz halinde, takip eden aksiyon tarafımızca belirlenecek olup, hatanın tamiri, yeni ürün ile ikame ya da mal bedelinin iadesi seçenekleri söz konusu olabilecektir. Süregelen ticaretin söz konusu olduğu durumlarda hatalı mal bedeli müşteriye tarafımızca kredi notu olarak düzenlenir. Mal tamiri ya da yenileme durumlarında, ürünün kullanıldığı yerden daha farklı bir yere bedeli yükseltecek bir nakliye durumu söz konusu olmadığı sürece, tüm işçilik, malzeme ve nakliye masrafları tarafımızdan  karşılanır.

4.)Tamir ya da yenilemenin sorunu çözmemesi durumunda, müşteri tercihine göre sözleşmeyi iptal etmek ya da hatalı malın bedeli kadar ödemeden kesinti yapmak hakkına sahiptir. İki sonuçsuz girişim olması halinde tamir/yenileme başarısız olmuş sayılır.

5.)Tarafımızca garanti edilmiş olmasına rağmen eksik olan bir unsurdan ötürü müşterinin şikayetçi olması halinde gerekli yasal gereklilikler tarafımızca yerine getirilir. Bu tür garantiler tarafımızdan ancak yazılı olarak verilebilir. Diğer tüm durumlarda, yükümlülüklerimiz Madde 8’de tanımlananlar ile sınırlıdır.

6.)Müşteri tarafımızdan hatalı olarak tanımlanan ürünlerimiz, talebimiz halinde EDS GLOBAL-SAKARYA adresimize gönderilmelidir.

7.)Sevkiyatta hatalı ürünler olması halinde, nakliye müşteriye ait olarak anlaşılmış ise, müşteri sevkiyatın hatasız ürünler ile ilgili kısmının bedelini ve ilgili KDV’yi öder.

 

Yetkili Mahkemeler

1.)İhtilafların çözümü için Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bununla birlikte müşteri’yi kendi iş ya da ikamet adresindeki ilgili mahkemelerde dava etme hakkımız saklıdır.

2.)Sipariş teyidinde aksi belirtilmedikçe, sözleşmeden kaynaklanan tüm sorumlulukların yerine getirilmesi için geçerli yer EDS GLOBAL resmi adresidir.

 

Erdal DENİZ

  Genel Müdür

Whatsapp Destek